Cem Şen Eğitim Sistemi

Tüm dünyaya yayılmış ve Chan (Zen), Dzogchen, Gnostisizm, Sufizm, Taoizm gibi farklı adlarla tanınan öğretiler bize, tüm evrende tek öğretinin varolduğundan bahseder. Bu öğreti evrensel yasaların, insan zihninin lisanında anlaşılmasını sağlar.

Bu yasalar ise tüm varlıkların “gerçek doğalarını” keşfedip, saf ve mutlak mutluluğa ulaşmalarını sağlayan bir yol haritasıdır. Bu Hakikat ve onun bilgisi, tüm öğretilerin kalbini oluşturmaktadır. Öğretiler bu Hakikat’i taşıyan birer kalıptır. Bu amaçla, Cem Şen Eğitimleri’nde, her öğretinin merkezinde varolan evrensel öğreti, Şamanizm, Taoizm, Wu Dao ve Budizm temel alınarak çalışılmaktadır.

Evrensel öğreti 3 temel üzerinde yükselmektedir. Bu 3 temel, hemen her öğretide “üç temel manevi güç” ya da Üç Hazine olarak adlandırılmaktadır.

Üç Hazine, Beden, Nefes/Enerji ve Bilinç’e karşılık gelmektedir. Cem Şen Eğitimleri’nde Üç Hazine, tarih boyunca ruhsal gelişimin ileri aşamalarına ulaşmış ustalardan kesintisiz bir gelenekle günümüz ustalarına aktarılan 5 aşamalı bir eğitim programı ile çalışılmaktadır.

Birinci Aşama: Yi Jin Jing/Kas ve Tendon Egzersizi

Kas ve Tendon Egzersizi, Zen Budizm’in kurucusu Bodhidharma tarafından yaratılmış olan efsanevi bir çalışmadır. Günümüzde aynı isimle bilinen pek çok farklı çalışma bulunmakla birlikte, özgün çalışma Da Mo Pai ya da Bodhidharma Okulu olarak bilinen ve kökleri ustadan ustaya, Bodhidharma’ya kadar ulaşan okulun beden eğitiminin ilk aşama öğretisidir. Bedeni mükemmel sağlık ve enerji durumuna ulaştırmak için Çin tarihi boyunca geliştirilmiş en etkili birkaç egzersizden bir tanesi olan Kas ve Tendon Egzersizi aynı zamanda, ruhsal yolda ilerlerken yapılan hataların sonucunda bedende ve zihinde oluşan sorunları da temizleme becerisiyle ünlüdür.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

İkinci Aşama: Stres ve Mükemmel Gevşeme

Zihin akışını yitirdiğinde Qi, yani yaşamsal enerji de akmayı durdurur. Bu durgunlaşma hali bedenimizde ağrı, organlarımızda işlev bozukluğu, fiziksel hastalık, olumsuz duygusal haller ve mutsuzluğa sebep olur. Durgunluk artıp da “blokaja” dönüştüğünde ise geri döndürülmesi ya da iyileştirilmesi çok güç olan kanser, kalp hastalıkları, felç, ağır psikolojik bozukluklar gibi sorunlar yaratılmaya başlar. Bütün bunların sebebi zihinde ve bedende oluşan kronik strestir. STRES denetlenmediği sürece, sağlığın düzelmesi, yaşamsal enerjinin artması ve “mutluluk” olarak adlandırılan varoluş durumuna ulaşılması olanaksızdır. Bu sebeple eğitimlerimizin 2. Aşama’sında ilk olarak, Hun’un denetimini ele geçirmeyi ve onu yönetmeyi öğreneceğiz. 

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Üçüncü Aşama: Beden ve Zihin Formu

Cem Şen Eğitimleri’nin her bir aşaması, bir sonraki aşamaları ile bağlantılıdır. Bu sebeple 3. Aşama, 2. Aşama eğitimimizin devamı niteliğindedir. Bu aşamada, bir önceki aşamada geliştirmeye başladığımız gevşeme becerisini kullanarak daha büyük zihnimizin ya da ruhumuzun, bedenimiz olarak adlandırılan ve bilincimizi barındıran “çerçeve” ya da “kalıp” ile birleşmesini sağlayacağız. Bu amaçla “Beden ve Zihin Formu” olarak tanımlanan bir çalışma kullanacağız.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Dördüncü Aşama: Yaşamsal Enerjinin Geliştirilmesi

Cem Şen Eğitimleri’nde, 1. Aşamada fiziksel yapısı güçlenen, 2. aşamada STRES etkeninden arınıp, kısıtlandırıcı farkındalığının kontrolünü kazanan, 3. Aşamada ise beden ve zihin uyumunu kazanmaya başlayan öğrenci, 4. Aşama ile birlikte nefesin gizli kullanımlarını öğrenerek yaşamsal enerjiyi artırmakta ve geliştirmektedir. Bu aşamada gevşemiş ve odaklanma becerisini geliştirmiş öğrenci, keskin farkındalığını nefesi ile birleştirerek, ateşle arındırılmış ve gevşemiş bir bedende “içsel simya” dönüşümü için gerekli olan enerji tepkimesini başlatmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Beşinci Aşama: Zihnin Gerçek Doğasına Uyanmak

Zihin/Bilinç, tanımlanması olanaksız bir terimdir. Zihin hem her şeydir hem hiçbir şey, hem her yerdedir hem hiçbir yerde. Zihin için söylenebilecek tek şey vardır: ne odur ne bu; hem odur hem bu. Zihin için kulllanılan tanımların tamamı eksik ya da hatalı olacaktır. Varolan her şey zihinden gelir ama varolan şeyler zihin değildir. Zihin ne vardır ne yoktur; hem vardır hem yoktur. Zihni kavramanın aracı gelişmiş bir bilinç ve farkındalıktır. Bu tür bir farkındalık, irfana ulaşmak için kullanılan öğretilerde “kıvılcım” ya da “nur” olarak adlandırılan özümüzdeki çekirdek ya da tohumdur. Bu kıvılcımın farkındalığı, Budizm’de “aydınlanma”, Sufizm’de “Vahdet”, Taoizm’de “ölümsüzlük” gibi isimlerle bilinen insan bilincinin ulaşacağı son aşamayı tanımlar. Bu aşama aynı zamanda “Yolsuz Yol”, “Öğretisiz Öğreti” ya da “Kâlp Yolu” olarak da bilinir. Kâlp Yolu’nun öğretisiz olmasının sebebi, öğretilerin öte kıyıya ulaştıran araç olmasıdır. Araç yalnızca öte kıyıya ulaşmak içindir. Oraya bir kez ulaşıldı mı artık araca ihtiyaç kalmaz. Bu sebeple mutlak gerçek öğretisizdir. Cem Şen Eğitimlerinin son aşaması zihnin gerçek doğasına uyanmak için çağlar boyunca kullanılan etkili yöntemlerden oluşmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Yaklaşan Eğitimler

[fusion_events cat_slug=”” number_posts=”4″ columns=”4″ picture_size=”cover” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]

Tüm Eğitim Takvimini Görmek İçin Tıklayınız.

Önemli not: Cem Şen Eğitimleri bu takvimde belirtilen tarihleri istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tip değişikliklerde oluşabilecek seyahat planlarındaki gerekli değişiklik gibi maliyet ve mesuliyetler, katılımcılara aittir.