NeiGongCem Şen Eğitimlerinde,

  1.  Aşamada fiziksel yapısı güçlenen,
  2. Aşamada STRES etkeninden arınıp, kısıtlandırıcı farkındalığının kontrolünü kazanan,
  3. Aşamada ise Yaşamsal Enerjisini uyandıran öğrenci,
  4. Aşama ile birlikte nefesin gizli kullanımlarını öğrenerek yaşamsal enerjiyi artırmakta ve geliştirmektedir. Bu aşamada gevşemiş ve odaklanma becerisini geliştirmiş öğrenci, keskin farkındalığını nefesi ile birleştirerek, ateşle arındırılmış ve gevşemiş bedeninde “içsel simya” dönüşümü için gerekli olan enerji tepkimesini başlatmaktadır.

Cem Şen eğitimlerinin tamamı, birbirinin üzerinde yükselmekte ve 4. Aşama ile birlikte, kazanılan tüm beceriler aynı anda enerjinin artırılıp geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Bu aşamada bedende geliştirilen ateş, enerjiyi artırmakta ve bedenin ana enerji depolarını doldurmaktadır. Ana enerji depoları gerekli olan yaşamsal enerji ile dolduğunda artan enerji “bilincin” güçlenmesi için kullanılmaktadır. Bilincin güçlenmesi ise varlığımızın en ileri seviye yeteneklerini ve potansiyellerini barındıran 3. Hazinemizin kullanılmasını sağlamaktadır. Bilincin kullanıma hazır hale gelmesi ise önümüzde sınırsız potansiyellerin açılması anlamına gelmektedir.

Bu aşama ile birlikte öğrenci, normal beden ve zihin sınırlarının ötesinde hareket etmeye, bedenin ve zihnin uykuda olan alanlarını uyandırmaya başlamaktadır.

ZİHNİN GERÇEK DOĞASINA UYANMAK

“Zihnin kapasitesi sınırsızdır ve yarattıkları sonsuzdur. Gözlerinizle gördüğünüz görüntüler, kulaklarınızla duyduğunuz sesler, burnunuzla kokladığınız kokular, dilinizle tattığınız tatlar, her an ya da her durum tümüyle zihninizdir. Zihin, kelimelerin ulaşamadığı yerdedir.

—Bodhidharma

Zihin/Bilinç, tanımlanması olanaksız bir terimdir. Zihin hem her şeydir hem hiçbir şey, hem her yerdedir hem hiçbir yerde. Zihin için söylenebilecek tek şey vardır: ne odur ne bu; hem odur hem bu. Zihin için kulllanılan tanımların tamamı eksik ya da hatalı olacaktır.

Varolan her şey zihinden gelir ama varolan şeyler zihin değildir. Zihin ne vardır ne yoktur; hem vardır hem yoktur.
Zihini kavramanın aracı gelişmiş bir bilinç ve farkındalıktır. Bu tür bir farkındalık, irfana ulaşmak için kullanılan öğretilerde “kıvılcım” ya da “nur” olarak adlandırılan özümüzdeki çekirdek ya da tohumdur. Bu kıvılcımın farkındalığı, Budizm’de “aydın- lanma”, Sufizm’de “Vahdet”, Taoizm’de “ölümsüzlük” gibi isimlerle bilinen insan bilincinin ulaşacağı son aşamayı tanımlar.

Bu aşama aynı zamanda “Yolsuz Yol”, “Öğretisiz Öğreti” ya da “Kâlp Yolu” olarak da bilinir. Kâlp Yolu’nun öğretisiz olmasının sebebi, öğretilerin öte kıyıya ulaştıran araç olmasıdır. Araç yalnızca öte kıyıya ulaşmak içindir. Oraya bir kez ulaşıldı mı artık araca ihtiyaç kalmaz. Bu sebeple mutlak gerçek öğretisizdir.

Cem Şen eğitimlerinin son aşaması zihnin gerçek doğasına uyanmak için çağlar boyunca kullanılan etkili yöntemlerden oluşmaktadır.