Önemli not: Cem Şen Eğitimleri bu takvimde belirtilen tarihleri istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tip değişikliklerde oluşabilecek seyahat planlarındaki gerekli değişiklik gibi maliyet ve mesuliyetler, katılımcılara aittir.

Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

“Zihnin kapasitesi sınırsızdır ve yarattıkları sonsuzdur. Gözlerinizle gördüğünüz görüntüler, kulaklarınızla duyduğunuz sesler, burnunuzla kokladığınız kokular, dilinizle tattığınız tatlar, her an ya da her durum tümüyle zihninizdir. Zihin, kelimelerin ulaşamadığı yerdedir.”

—Bodhidharma

Zihin/Bilinç, tanımlanması olanaksız bir terimdir. Zihin hem her şeydir hem hiçbir şey, hem her yerdedir hem hiçbir yerde. Zihin için söylenebilecek tek şey vardır: ne odur ne bu; hem odur hem bu. Zihin için kulllanılan tanımların tamamı eksik ya da hatalı olacaktır.

Varolan her şey zihinden gelir ama varolan şeyler zihin değildir. Zihin ne vardır ne yoktur; hem vardır hem yoktur.
Zihini kavramanın aracı gelişmiş bir bilinç ve farkındalıktır. Bu tür bir farkındalık, irfana ulaşmak için kullanılan öğretilerde “kıvılcım” ya da “nur” olarak adlandırılan özümüzdeki çekirdek ya da tohumdur. Bu kıvılcımın farkındalığı, Budizm’de “aydınlanma”, Sufizm’de “Vahdet”, Taoizm’de “ölümsüzlük” gibi isimlerle bilinen insan bilincinin ulaşacağı son aşamayı tanımlar.

Bu aşama aynı zamanda “Yolsuz Yol”, “Öğretisiz Öğreti” ya da “Kâlp Yolu” olarak da bilinir. Kâlp Yolu’nun öğretisiz olmasının sebebi, öğretilerin öte kıyıya ulaştıran araç olmasıdır. Araç yalnızca öte kıyıya ulaşmak içindir. Oraya bir kez ulaşıldı mı artık araca ihtiyaç kalmaz. Bu sebeple mutlak gerçek öğretisizdir.

Budha, ızdırabın kaçınılmaz olduğu gerçeğini fark edip de tüm insanlık için bu acıyı sonlandırmak üzere bir yeryüzü cenneti olarak yaşadığı hayatı bırakıp yola çıktığında izlediği tek rehber kalbiydi.

Yolculuğu, “bilinmez”e doğru olan bir yolculuktuolarak adlandırılan ve kendi gerçek doğasına, oradan da Hakikat’e doğru macera dolu bir yolculuğa çıkan sıradışı bir insanın göstergesidir. İçeride yanan ateş olmadan bu yolda olmak olanaksızdır.

Hangi yöntemin onu aydınlanmaya ulaştıracağını bilmiyordu; dünyada böyle bir yöntemin varolup varolmadığını da bilmiyordu. Yalnızca kalbinde kesin bir kararlılık ve tüm varlıklar için duyduğu şefkatle bilinmeze adımını attı. Son nefesini verirken tüm insanlığa tek bir tavsiyesi vardı: “Kendi kendinize ışık olun; kendi dışınızda bir ışık aramayın!”

Kalbin Yolu, kendi içimizdeki ışığı izlemektir.

Cem Şen eğitimlerinin son aşaması zihnin gerçek doğasına uyanmak için çağlar boyunca kullanılan etkili yöntemlerden oluşmaktadır. Bu aşama ile birlikte Cem Şen eğitimlerinde artık öğrenci öğretmen, öğretmen ise öğrenci olmaktadır.