Amacımız

Cem Şen Eğitimleri, Cem Şen’in son 30 yıldır dünyanın her yerinden bir çok ileri seviye usta ile yaptığı çalışmalar ve öğrendiği ve öğretme yetkisi aldığı bir çok öğreti ve uygulamalar arasından Beden, Enerji ve Zihin gelişiminde en faydalı olanları üzerine inşa edilmiştir.

Cem Şen Eğitimleri’nin amacı, Cem Şen liderliğinde ve öğretmenliğinde asırlardan beri uygulanan ve bir çok kişinin bedeninin asıl kapasitesini, enerjisinin sınırlarını ve zihninin gerçek doğasını keşfetmek için kullandığı bu öğretileri gözünde az toz olanlara ulaştırabilmek ve Öte Kıyı’ya giden yolda ilerlemelerine fırsat sağlamaktır.

Cem Şen

1968 yılında İzmir’de doğdu. 1987 yılında yazar ve doğu öğretileri araştırmacısı İlhan Güngören ile Budizm ve Taoizm çalışarak Doğu Öğretilerine adım attı. 1990 yılında ilk çeviri eseri yayınlandı. Cem Şen’in 40’ın üzerinde çeviri eseri  ve içlerinde “Dolmuşa Binme ve Dolmuştan İnme Sanatı’nda Zen”, “Thumos”, “Enerjinin Dansı: T’ai Chi Ch’uan” ve “Nefes Kitabı” gibi kitaplarının da olduğu 10’un üzerinde eseri bulunmaktadır. 1990 yılında Dharma Yayınları’nı, 2003 yılında Klan Yayınlarını kurdu. 1990 yılından 2012 yılına kadar yayıncılık ve editörlük yaptı. Manevi öğretiler ve felsefe üzerine 25 yıldır yaptığı çalışmaların sonucunda geliştirdiği sistemi, 2009 yılında Cem Şen Eğitim Sistemi adı altında öğretmeye başladı. 2012 yılı itibariyle kişinin kendi özü ile temas etmesi ve içinde bulunduğu sanrısal hapishaneden kurtulmasının yöntemi olarak tanımlanabilecek Uyanma Yolu’nu Kalp Yolu Dersleri adı altında öğretmeye başladı. Kalp tabiri, Güney Asya ve Güney Çin Budist ekollerinde “Taraf tutmayan zihin” anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla Kalp Yolu, Tarafsız Zihnin Yolu anlamına gelmektedir. Kalp Yolu çalışmaları, Cem Şen Eğitim Sisteminin asıl hedefidir. Eğitim sistemini önümüzdeki yıllarda sistemin içinden yetişen eğitmenlere bırakmak isteyen Cem Şen 2018 yılı itibariyle Eğitmen Eğitimi’ne başlamıştır.

Öğrencilerim, özellikle de yeni başlayan öğrencilerim kendilerine “yapmaları” için bir şeyler vermemi beklerken benim onlara bir şey “yapmamayı” öğütlememin onlara zor ve anlaşılmaz geldiğini biliyorum. Onlar, hayatlarındaki durumdan çıkışın ya da kurtuluşun anahtarının bir şey “yapmak” olduğunu sanıyorlar; oysa anahtar “yapmamak”ta.

Cem Şen

Eğer hayat yolculuğunda kişi, akıllı ve zeki, iyi ve kendisini denetim altında tutabilen bir arkadaş bulabilirse, o gezginle birlikte yol alsın; ve sevinç içinde ve hiçbir şeyi unutmadan yolculuğun tehlikelerini yensinler.

Guatama Buddha, The Dhammapada

Doğayla uyum içinde yaşayan kişi, olguların aksine gitmez.

Şimdiki an ile uyumlu bir biçimde hareket eder, o anda yapılması gerekenin hakikatini her an bilerek.

Lao Tzu, Tao Te Ching